Chăm sóc bằng telesale

10:00 30/03/2018

Khách hàng tiềm năng là những người có nhu cầu, quan tâm và có khả năng chi trả cho những sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Để quản lý, chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người mua hàng một cách hiệu quả,  bạn có thể truy cập mục “Chăm sóc khách hàng tiềm năng” trên ứng dụng.

Bước 1

Trên màn hình trang chủ, lựa chọn Quản trị > Chăm sóc khách hàng > Chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Truy cập Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Truy cập Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Bước 2

Bạn có thể thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn bên ngoài. Để quản lý nguồn tư liệu này, bạn có thể nhập thông tin từng khách hàng qua ứng dụng (Lựa chọn biểu tượng + ) hoặc tải lên hàng loạt bằng Excel qua máy tính.

Giao diện Chăm sóc khách hàng tiềm năng với thẻ và tác vụ hỗ trợ

Giao diện Chăm sóc khách hàng tiềm năng với thẻ và tác vụ hỗ trợ

Cửa sổ Thêm khách hàng tiềm năng

Cửa sổ Thêm khách hàng tiềm năng

Giao diện Chăm sóc khách hàng tiềm năng được chia làm 3 thẻ chính với những chức năng khách nhau:

  • Đang chăm sóc - Danh sách khách hàng tiềm năng mới được tải lên hệ thống trong vòng 10 ngày qua;

  • Chăm sóc gấp - Danh sách khách hàng tiềm năng được tải lên hệ thống hơn 10 ngày cho có người nhận phụ trách chăm sóc;

  • Ngưng chăm sóc - Danh sách những khách hàng không có nhu cầu, không phù hợp;

Tại danh sách chăm sóc của mỗi thẻ, hệ thống sẽ hiển thị những thông tin cơ bản về khách hàng như họ tên, số điện thoại, ngày tải lên. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về khách hàng bằng cách nhấp vào từng đối tượng trong danh sách.

Cửa sổ thông tin Chi tiết về khách hàng tiềm năng

Cửa sổ thông tin Chi tiết về khách hàng tiềm năng

Mẹo nhỏ: Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm khách hàng bằng cách nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình.

Hotline: 0916771138