Phiếu kiểm kho

17:41 02/04/2018

Nơi lưu trữ những báo cáo về toàn bộ những lần kiểm kho. Người chủ cửa hàng, doanh nghiệp có thể thông qua trang này để cập nhật, rà soát lại thông tin về lượng hàng có trong kho của mình.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý kho > Phiếu kiểm kho.

Truy cập Phiếu kiểm kho

Truy cập Phiếu kiểm kho

Chức năng

Tại giao diện của Phiếu kiểm kho, bạn có thể thấy ngay phần thông tin nội dung chính và một thanh công cụ hỗ trợ.

  1. Công cụ lọc: Hỗ trợ lọc tìm phiếu kiểm kho trong một khoảng thời gian nhất định;

  2. Nội dung: Mỗi phiếu kiểm kho sẽ trình bày những thông tin cơ bản là: Mã phiếu, Ngày tạo, Người tạo, Tên kho hàng và Ghi chú đính kèm. Bạn có thể nhấn vào từng đối tượng để xem thông tin chi tiết về từng phiếu kiểm kho.

Giao diện của Phiếu kiểm kho

Giao diện của Phiếu kiểm kho

Hotline: 0916771138