Quản lý chấm công

16:09 07/04/2018

Quản lý chấm công là công cụ hữu ích giúp người quản lý có thể theo dõi giờ giấc ra vào làm việc của mỗi nhân viên.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý nhân sự > Quản lý chấm công.

Truy cập Quản lý chấm công

Truy cập Quản lý chấm công

Chức năng

Màn hình chính của Quản lý chấm công trình bày danh sách các nhân viên do bạn quản lý.

Nội dung:

  • Mỗi nhân viên trong danh sách đều được đính kèm những thông tin cơ bản như : Hình ảnh, Họ tên, Số điện thoại, Chức vị, Nơi làm việc;

Giao diện của Quản lý chấm công

Giao diện của Quản lý chấm công

Công cụ:

  1. Checkin chấm công: Bạn có thể lựa chọn vào bất kì nhân viên nào trong danh sách để xem những thông tin chi tiết và Tổng số giờ, ngày làm việc, giờ vào, giờ ra, xem vị trí hiện tại, …

  2. Lọc theo thời gian: Công cụ này nằm trong trong mục Checkin chấm công của từng thành viên, cho phép bạn tra cứu thời gian làm việc của từng nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể;

Màn hình Checkin chấm công

Màn hình Checkin chấm công

Hotline: 0916771138