Quản lý thu nhập (Dành cho nhân viên)

14:19 27/03/2018

Dể vào màn hình Quản lý thu nhập, tại thanh menu bạn lựa chọn Quản Trị > Quản lý thu nhập.

Truy cập vào Quản lý thu nhập

Truy cập vào Quản lý thu nhập

Đây là nơi ghi chép các thông tin tổng hợp và chi tiết  tình hình thu nhập của bạn. Trong trang này bạn có thể tìm hiểu tình trạng kinh doanh hiện tại thông qua các số liệu cụ thể. Màn hình được chia thành 4 bảng chính là Tổng thu nhập, Thu nhập từ mua hàng, Thu nhập từ bán sỉ quản lý - Affiliate, Thu nhập từ bán lẻ - Affiliate. Mỗi mục lại trình bày trạng thái đơn hàng và doanh số dưới dạng số liệu giúp bạn tiện theo dõi. Thông tin sẽ được đồng bộ tự động liên tục lên hệ thống sau ít nhất là 10 phút.

Bảng Tổng thu nhập xuất hiện ở ngay trên đầu trang

Bảng Tổng thu nhập xuất hiện ở ngay trên đầu trang, 

Bảng Tổng Thu Nhập hiển thị những số liệu sau:

 • Số Dư Tài Khoản: Doanh thu mà bạn có được từ việc bán hàng, hoa hồng được nhận. (Bao gồm cả những khoản chưa thanh toán)

 • Số Tiền Được Rút: Tổng số tiền nhận được từ những đơn hàng đã thanh toán thành công.

 • Tổng Hoa Hồng Thành Công: Tổng số tiền hoa hồng hiện tại mà bạn đã nhận được từ những đơn hàng đã thanh toán thành công.

 • Tổng Hoa Hồng Chờ Duyệt: Tổng số tiền hoa hồng mà bạn chưa nhận được, do khách hàng chưa thanh toán hay đơn hàng đang được xử lý.

 • Tổng Đơn Hàng: số lượng đơn hàng đang được xử lý và đã được thanh toán.

 • Tổng Doanh Số: Doanh thu nhận được từ việc bán hàng và hoa hồng Affiliate.

Các loại thu nhập (Thu nhập hưởng theo % chiết khấu được quy định bởi từng chủ shop):

Thu Nhập Mua Sỉ: Khi các thành viên của shop trực tiếp mua hàng để phục vụ việc buôn bán trên danh nghĩa là Nhà phân phối, Đại lý, Khách sỉ... với một lượng hàng nhất định thì sẽ được hưởng chiết khấu trừ thẳng vào đơn hàng.

Thu Nhập Quản Lý - Affiliate : Mỗi thành viên đều có quyền tuyển dụng nhiều người khác làm thành viên/CTV của mình để cùng tham gia việc bán hàng cho shop. Khi các thành viên/CTV trực thuộc mua hay bán được hàng thì người quản lý họ sẽ được nhận một khoản hoa hồng chiết khấu từ đơn hàng đó. Mức chiết khấu này chỉ áp dụng theo 2 cấp, tức là nếu thành viên/CTV của người quản lý trên tuyển thêm thành viên/CTV cho mình thì họ sẽ được hưởng hoa hồng còn người quản lý của họ sẽ không được hưởng.

Thu Nhập Bán Lẻ - Affiliate : Khi các thành viên và nhân viên của shop bán hàng cho khách lẻ ngoài hệ thống thông qua việc chia sẻ link affiliate sản phẩm, thì cuối mỗi tháng sẽ nhận được một khoản hoa theo quy định của shop.

Bảng Thu nhập từ bán lẻ

Bảng Thu nhập từ bán lẻ

Mỗi loại bảng thu nhập đều hiển thị các số liệu như:

 • Số Đơn Hàng Thành Công: Thống kê số lượng đơn hàng đã được thành toán thành công.

 • Số Đơn Hàng Chờ Duyệt: Thống kê số lượng đơn hàng đang trong quá trình xử lý.

 • Chiết Khấu/ Hoa Hồng Thành Công: Tổng số tiền mà bạn nhận được từ các khoản chiết khấu hay hoa hồng thành công.

 • Chiết Khấu/ Hoa Hồng Chờ Duyệt: Tổng số tiền từ các khoản chiết khấu hay hoa hồng chưa được xử lý.

 • Doanh Số Thành Công: Tổng số tiền nhận được từ các đơn hàng thành công.

 • Doanh Số Chờ Duyệt: Tổng số tiền từ các đơn hàng đang trong quá trình xử lý.

Bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết liên quan đến từng đơn hàng tại 2 mục Lịch Sử Nhận Tiền (Áp dụng cho CTV) và Lịch Sử Chiết Khấu Theo Đơn (Áp dụng cho đơn hàng chiết khấu).

Giao diện thông tin của mục Lịch sử chiết khấu theo đơn

Giao diện thông tin của Lịch sử chiết khấu theo đơn

Mẹo nhỏ: Hãy sử dụng Bộ Lọc hình Phễu ở góc trên cùng phía tay phải của màn hình để thực hiện tra cứu nhanh chóng hơn.

Hotline: 0916771138