Giới thiệu thành viên cho EBC Việt Nam để tạo nguồn thu nhập thụ động

Thu nhập thụ động hàng chục triệu mỗi tháng khi giới thiệu thành viên (Nhà phân phối - Đại lý - Khách mua sỉ - Cộng tác viên - Affiliate) cho EBC Việt Nam

Bạn được hưởng hoa hồng từ 3% đến 5% doanh thu trên mỗi đơn hàng mỗi khi thành viên mà bạn giới thiệu mua hoặc bán hàng trên EBC Việt Nam

Để mời thành viên tham gia vào sàn EBC Việt Nam bạn chỉ cần gửi link affiliate đăng ký thành viên của bạn cho người bạn muốn giới thiệu

Hoa hồng giới thiệu phát sinh được cộng vào tài khoản thành viên của bạn trên EBC Việt Nam. Được rút ngay khi đơn hàng của các thành viên được giao thành công cho người mua. 
 

Bài viết liên quan

0916771138